Business Excellence

Netgroup arbejder kontinuerligt med at forbedre og tilpasse vores ydelser, så de lever op til de krav, der stilles i markedet. I Netgroup kalder vi det Business Excellence, som organisatorisk er forankret i ledelsen og dermed er et nøgleområde både strategisk og operationelt. Under Business Excellence findes en række aktiviteter, der alle understøtter vores strategiske fokusområder: kvalitet, etik og fleksibilitet.

ISAE 3000
Foreningen af Danske Revisorer (FDR) har udviklet kontrolrammen for ISAE 3000, til at kunne revidere om virksomheder lever op til EUs forordning om persondata (General Data Protection Regulation).

For at Netgroup overfor vores kunder kan dokumentere en betryggende håndtering af persondata, har vi implementeret standarden (i tillæg til vores eksisterende erklæring ISAE 3402).

Kontrollerne som er grundlaget for erklæringen blev implementeret, da forordningen trådte i kraft d. 25. maj 2018. Netgroup har sammen med en uvildig revisor fået udarbejdet ISAE 3000 periodeerklæring (type 2) for resten af 2018.

ISAE 3402:
Hvert år lader Netgroup sig revidere af PWC efter revisionsstandarden ISAE 3402. ISAE 3402 er en standard, der bygger på sikkerhed i driftscentre og driftsprocesser. Som referenceramme bruges i Netgroups tilfælde ISO 27.001, der beskriver informationssikkerhed bredt. Det betyder, at Netgroups kunder hvert år kan modtage en kopi af denne revisionsrapport, og dermed selv følge med i det arbejde Netgroup foretager med hensyn til at leve op til den kritiske standard.

ITIL:
Foruden ovenstående områder arbejdes der i Business Excellence også med ITIL. Netgroup er i gang med at sikre dokumentation af processer jævnfør ITIL v3 – særligt indenfor områderne: Change Management, Incident Management, Problem Management samt Event Management. ITIL v3 vil fremtidigt være det best practice framework Netgroup vil følge i forbindelse med dokumentation af arbejdsgange.

PRINCE2: Endelig ligger retningslinjer for projektstyring også inde under Business Excellence. I Netgroup har vi valgt at lade os certificere efter PRINCE2, hvilket betyder, at vi har en fælles forståelse for best practice i projektledelse med rigtig mange af vores kunder, der også overvejende bruger PRINCE2.