Business Excellence

Netgroup arbejder kontinuerligt med at forbedre og tilpasse vores ydelser, så de lever op til de krav, der stilles i markedet. I Netgroup kalder vi det Business Excellence, som organisatorisk er forankret i ledelsen og dermed er et nøgleområde både strategisk og operationelt. Under Business Excellence findes en række aktiviteter, der alle understøtter vores strategiske fokusområder: kvalitet, etik og fleksibilitet.

ISAE 3402:
Hvert år lader Netgroup sig revidere af PWC efter revisionsstandarden ISAE 3402. ISAE 3402 er en standard, der bygger på sikkerhed i driftscentre og driftsprocesser. Som referenceramme bruges i Netgroups tilfælde ISO 27.001, der beskriver informationssikkerhed bredt.

Det betyder, at Netgroups kunder hvert år kan modtage en kopi af denne revisionsrapport, og dermed selv følge med i det arbejde Netgroup foretager med hensyn til at leve op til den kritiske standard.

ITIL:
Foruden ovenstående områder arbejdes der i Business Excellence også med ITIL. Netgroup er i gang med at sikre dokumentation af processer jævnfør ITIL v3 – særligt indenfor områderne: Change Management, Incident Management, Problem Management samt Event Management. ITIL v3 vil fremtidigt være det best practice framework Netgroup vil følge i forbindelse med dokumentation af arbejdsgange.

PRINCE2:
Endelig ligger retningslinjer for projektstyring også inde under Business Excellence. I Netgroup har vi valgt at lade os certificere efter PRINCE2, hvilket betyder, at vi har en fælles forståelse for best practice i projektledelse med rigtig mange af vores kunder, der også overvejende bruger PRINCE2.