Etik & Ansvarlighed

Hvad mener vi, når vi siger etik og ansvarlighed? I Netgroup sigter vi efter et højt niveau af etisk ansvarlighed. Siden vores grundlæggelse i 2001 har det været et bærende element, at vi agerer ansvarligt – både indadtil og udadtil. Vi tror på, at god opførsel er med til at sikre vores fremtidige succes samtidig med, at vi positionerer os selv som en seriøs og ansvarlig samarbejdspartner.

Vi tænker på...

Medarbejdertrivsel

Hos Netgroup arbejder vi dagligt med medarbejdertrivsel. Vi har en ”åben dør politik”, der sikrer at alle ansatte til enhver tid kan komme med deres udfordringer og blive hørt. Vi holder jævnligt medarbejdermøder, hvor alle i Netgroup bliver informeret om vores holdninger til omverdenen og vores moralske stillingtagen. Vi afholder udviklingssamtaler, der bliver brugt som afsæt til at højne arbejdsglæden, og netop arbejdsglæden måler vi jævnligt i omfattende medarbejdertilfredshedsanalyser. Vi kan med stolthed sige, at Netgroups ansatte er overordentlige tilfredse med deres arbejdsplads, hvilket går igen år for år.

Kundetilfredshed

Ligesom vi måler medarbejdertilfredshed, måler vi naturligvis også vores kunders tilfredshed. Vi kan med glæde se, at vores kunder er meget tilfredse med Netgroups ydelser, og vi er sikre på, at det skyldes en høj medarbejdertilfredshed kombineret med en høj kvalitet og god service. Når det er sagt, er vi meget opmærksomme på, at der altid er områder, der kan forbedres. Derfor har vi processer med det ene formål til stadighed at forbedre den måde hvorpå vi leverer vores ydelser.

Valg af leverandører

Vi arbejder kontinuerligt på at trække vores leverandører tættere til os i et nært samarbejde. På den måde sikrer vi, at vores leverandører kender til vores holdninger omkring etik og god opførsel. Det betyder også, at vi kender vores leverandører indgående og ved, at de agerer ansvarligt i deres ansættelsesforhold og i deres omgang med deres underleverandører, hvilket er vigtigt for Netgroup.

Miljøet

Netgroup ønsker at tage ansvar for miljøet, hvorfor vi har en ansvarlig miljøprofil. Hosting branchen er én af de brancher, der benytter mest strøm til drift af IT udstyr. Hos Netgroup har vi indgået et samarbejde med Inova Nordic, der er et uafhængigt energi konsulent firma for at sikre, at vi løbende måler på vores nedbringelse af CO2 udledning.

Samfundet

Endeligt støtter Netgroup flere velgørende formål inden for områderne: sport, sundhed, social velgørenhed og IT-uddannelse. Vores ambition med denne form for støtte skal afspejle vores ønske om at udvise socialt medansvar. Blandt andet har Netgroup flere år i træk været sponsor af Team Rynkeby og landsindsamlingen, Knæk Cancer, der samler penge ind til henholdsvis Børnecancerfonden og Kræftens Bekæmpelse.