Hosting af IT i Danmark

Hos Netgroup har vi udvidet vores faciliteter markant de seneste år og foretaget nye konsolideringer i vores it-infrastruktur samtidig med, at vi har foretaget store og afgørende investeringer i cloud og sikkerhed. Vi tilbyder hosting i 6 forskellige datacentre på 4 fysisk adskilte lokationer i henholdsvis Taastrup, Glostrup, Ballerup og København. Det betyder, at du kan opnå de bedste, sikreste og mest stabile hosting- og cloudløsninger på markedet – skræddersyet til din virksomheds behov.

Ved at lade Netgroup og vores kompetente tekniske eksperter tage ansvar for dine servere, kan du helt undgå at investere i dyr teknik og bruge tid på overvågning af den fysiske it-infrastruktur. Med en løsning fra Netgroup frigøres både økonomiske og menneskelige ressourcer, der kan placeres andre steder til gavn for virksomhedens kerneforretning.

Du kan vælge alt fra enkelte servere til dedikerede datacentre – vi har løsninger i alle størrelsesorden. Vælger du at leje rackskabe, udleveres et sæt kopisikrede nøgler og et personligt adgangskort, der gør rackskabet tilgængeligt på alle tidspunkter af døgnet. Vælger du en managed hosting løsning har vi vagter siddende klar døgnet rundt til at passe på dine servere.

Netgroups datacentre er ISAE 3402 godkendte. Det betyder, at Netgroup understøtter det systematiske arbejde både offentlige og private virksomheder udfører for at øge informations- og it-sikkerheden. Det betyder ligeledes, at Netgroup overholder de krav, staten stiller til sine leverandører.

Har du brug for en kompetent hosting partner? Kontakt os og høre mere om hvordan vi opfylder dine krav.

10 spørgsmål til din IT leverandør – undgå tab af data med sikker server hosting!

Få svar på hvordan du i praksis vælger den den rette hostingudbyder, så du undgår dyrbare nedetider, tab af data og mistet omsætning.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at dine data er i gode hænder, og bliver behandlet på en forsvarlig og sikker måde. Derfor bør du stille din nuværende eller potentielle hosting/cloud udbyder følgende 10 spørgsmål, der vil kaste lys over, hvordan dine data placeres, behandles og beskyttes.

  • Hvorhenne i verden er vores data placeret når vi gør brug af den ønskede Cloud Service?

Netgroup: For Private Cloud vil data altid være placeret i vores datacentre i Danmark som lever op til de strengeste krav om sikkerhed og interkonnektivitet. På nuværende tidspunkt vil en Private eller Hybrid Cloud løsning placeres i Netgroups datacentre i Taastrup og Ballerup.

  • Er vores data 100% separeret fra andre kunders data?

Netgroup: Ja, der sikres en logisk adskillelse af vores kunders data. De er imidlertid placeret på samme Storage Area Network (SAN).

  • Er der lovgivning, der tillader 3. part adgang til vores virksomhedsdata, såsom fremmede landes efterretningsvæsen eller lignende?

Netgroup: Vi er underlagt dansk lovgivning og derfor kan 3. part ikke få adgang til vores kunders data, i forbindelse med de services, vi leverer fra skyen.

  • Kan vi være 100% sikre på at vores data bliver slettet helt, hvis vi på et tidspunkt vælger at opsige vores abonnement?

Netgroup: Vi har en helt fastlagt proces for afvikling af et samarbejde med en kunde, som sikrer, at kunden får slettet alle sine data i vores sky, så snart kunden har fået dem overdraget.

  • Tages der sikkerhedsbackup af vores data, og med hvilken frekvens og varighed gemmes disse?

Netgroup: Ja, hvis kunden vælger denne option. Den er dog obligatorisk for driftskunder. Kunden kan selv vælge egen backup politik, hvis denne ønsker en anden end dem vi tilbyder. Vores standard backup politikker er skitseret nedenfor.

  • Hvor er sikkerhedsbackup placeret fysisk i forhold til vores datas reelle placering?

Netgroup: På nuværende tidspunkt lægger backup data i vores datacenter i Glostrup. Har kunden TSM backup hos os, bliver dette endvidere replikeret til Århus. Det vil sige, at der er stor fysisk adskillelse mellem den primære data lokation som ligger i Taastrup og Ballerup og backup-lokationen i Glostrup.

  • Hvor hurtigt kan vi forvente at få data restored, skulle vi komme til at slette dem?

Netgroup: Vi garanterer, at vi påbegynder en kritisk restore indenfor 1 time – 24/7. Vi giver dog ikke garanti på ”Time To Repair”, da der er flere faktorer, som er i spil, herunder datamængde, linjekapacitet og test med applikationsleverandør.

  • Hvilke sikkerhedsstandarder anvender / understøtter leverandøren? Er leverandørens datasikkerhed i skyen underlagt og godkendt af ekstern revision?

Netgroup: Vi har implementeret vores ledelse af sikkerhed efter ISO 27001/2 og understøtter kunder, som har behov for at opretholde en PCI compliance. Vi får herudover udarbejdet en ISAE 3402 erklæring omkring opretholdelse af vores sikkerhed samt adskillelse af kunder i vores infrastruktur.

  • Er vores løsning placeret i redundante datacentre og er data ligeledes clustered over disse lokationer?

Netgroup: Vi tilbyder løsninger i redundante datacentre, men det kræver, at man som kunde aktivt vælger 2-center drift, hvor data ligeledes bliver clustered mellem lokationerne. Da dette er et tilvalg for kunder med ekstra højt behov for sikkerhed tilbydes det ikke som standard. Vores standard cloud og hosting løsninger leveres som udgangspunkt fra ét fysisk datacenter.

  • Hvis der er fejl og svigt på datacentret, er servicen så redundant og i hvilket omfang kan vi få fat i vores data?

Netgroup: Servicen er redundant, hvis man har valgt 2-center drift, og i det tilfælde vil det sekundære datacenter køre uhindret videre uden tab af data. Har man ikke 2-center drift, men backup, vil vi skulle foretage re-etablering af data, som i værste tilfælde kræver nyt hardware og netværksudstyr. Hvis man ønsker garanti for sikring af data og mulighed for re-etablering af data, skal man have en backup-løsning og/eller 2-center drift ellers risikerer man at data kan gå helt tabt.

Det siger kunderne…

“Under alle omstændigheder bliver det stadig sværere – selv for en stor virksomhed som vores – at argumentere for, at vi skal have vores eget serverrum og hardware til alle funktioner. Vores kernekompetence er at sælge legetøj gennem alle de salgskanaler, det er muligt. Derfor giver det god mening at have en partner som Netgroup”

Kenneth Messerschmidt
Vice President IT, TOP-TOY

”Netgroup kunne både levere den ekspertise, vi havde brug for, de kunne garantere døgnberedskab i datacentret, give os den fleksibilitet som vi har brug for, og give os den nødvendige tryghed til høj oppetid og beredskab under afviklingen af Knæk Cancer Liveshowet”.

Morten Rye Christensen
IT-chef, Kræftens Bekæmpelse

”Vores kunder bruger vores tjenester døgnet rundt, så det er afgørende at vi har en hostingpartner, der ikke kun sørger for drift på hverdage fra 9-17, men på alle tider af døgnet. Samtidig har vi siden starten været i en rivende udvikling og løbende forbedret og udviklet vores platform, så vores hostingpartner skal kunne reagere hurtigt og løbende imødekomme vores behov. Vi har været tilfredse med valget af Netgroup, da de tilbyder sikker drift 24/7 med hurtige svartider og en fleksibel indstilling til tingene”

Peter Tving Jensen
Head of IT development, Mofibo