Netgroup implementerer ISAE 3000

Netgroup arbejder kontinuerligt med at forbedre og tilpasse vores ydelser, så de lever op til de krav, der stilles i markedet. Dette gælder i høj grad de nye krav fra EU persondata forordningen.

ISAE 3000
Foreningen af Danske Revisorer (FDR) har i efteråret 2017 udviklet den nye kontrolramme ISAE 3000, til at kunne revidere om virksomheder lever op til den ny EU forordning om persondata (General Data Protection Regulation).

For at Netgroup overfor vores kunder kan dokumentere en betryggende håndtering af persondata, implementerer vi derfor nu denne nye standard (i tillæg til vores eksisterende erklæring ISAE 3402).

Kontrollerne som bliver grundlaget for erklæringen, implementeres frem til at forordningen træder i  kraft 25. maj 2018. Herefter vil Netgroup sammen med en uvildig revisor få udarbejdet ISAE 3000 periodeerklæring (type 2) for resten af 2018, som bliver tilgængelig januar 2019.