Netgroup Private Cloud

Med server hosting i Danmark får du fuld kontrol og optimal sikkerhed. Du kan til en hver tid skalere løsningen såfremt der opstår pladsproblemer.

Dedikeret Server Hosting i Danmark

Dedicated Cloud
Med Netgroup Dedicated Cloud får du dit eget dedikerede miljø på egne fysiske hosts, som du stykker sammen efter dine behov. Du får fuld kontrol over din virksomhedes IT-systemer og infrastruktur, og dermed mulighed for selv at styre og fordele ressourcerne i din egen private sky. En Dedicated Cloud garanterer dig en høj grad af sikkerhed og fleksibilitet. Derudover får du ekstrem hurtige servere og svartider, skalérbarhed uden begrænsninger, og betaling sker baseret på forbrug af ressourcer.

Shared Cloud
Med Netgroup Shared Cloud får du en fleksibel løsning, hvor du regulerer antallet af ressourcer (RAM og CPU) efter behov og dermed kun betaler for den mængde, du ønsker. Du får adgang til at oprette, nedlægge og administrere dine virtuelle servere indenfor den ressourcemængde, der er til rådighed.

En Shared Cloud er for dig, der ønsker store mængder af serverkapacitet på en økonomisk fordelagtig og effektiv måde. Ved at lægge dine data på en delt platform får du mulighed for ubegrænset skalering, og kan nemt og hurtigt tilgå dine data.

Dine fordele med en Private Cloud hos Netgroup:

  • Minimale initialinvesteringer
  • Høj grad af sikkerhed og kontrol
  • Minimalt tidsforbrug på indkøb og konfiguration
  • Betaling baseret på forbrug af ressourcer (CPU, RAM og disk)
  • Muligheden for at skalere løsningen løbende og øjeblikkeligt
  • Muligheden for at reagere omgående på kapacitetsproblemer
  • Kundetilpasset Service Level Agreement
  • 24/7 overvågning og support

Du får adgang til support 24 timer i døgnet og skal ikke bekymre dig om drift, sikkerhed og backup. Samtidig sparer du investeringer i ekstra ressourcer på hardware, køling, strøm, netværk med mere.

Sikkerheden er i fokus med Netgroups Private Cloud hosting. Løsningen bliver opsat sikkert og redundant i vores døgnovervågede ISAE 3402 godkendte datacentre, og vi benytter udelukkende markedsførende teknologier inden for blade, storage, og virtualisering.

Kontakt os og hør mere om hvilken værdi en Private Cloud løsning vil have for din virksomhed.