Dine persondata kræver sikker databehandling

Hos Netgroup tager vi sikkerheden for dine persondata alvorligt. Derfor har vi nøje tilrettelagt en praksis, der sikrer, at vi varetager vores ansvar som databehandler for din forretning. Vi udarbejder en ISAE 3000 erklæring baseret på GDPR, som dokumenterer, at vores praksis er effektiv.

Når du indgår en aftale med Netgroup om drift af dine forretningssystemer, udarbejder vi i fællesskab en  databehandleraftale, som fastsætter hvordan vi skal håndtere dine persondata. Databehandleraftalen er din sikkerhed for gennemsigtighed i forhold til Netgroup som underleverandør.

Databehandleraftalen dokumenterer vigtige forhold om bl.a.:

  • Baggrund, formål og omfang
  • Sikkerhedsforanstaltninger
  • Underretningspligt
  • Ansvar

Aftalegrundlaget håndteres gennem Netgroups GDPR portal, der sikrer relevant opdatering af:

  • Instruks til databehandler
  • Hvilke typer data der behandles
  • Data placering
  • Underdatabehandlere

I henhold til god praksis skal du som dataansvarlig foretage en årlig bekræftelse af instrukser og datatyper, mens Data placering og Underdatabehandlere opdateres af databehandleren, når det er relevant. På den måde sikrer vi løbende, at databehandlingen er pålidelig og tilpasset dine krav, så du trygt kan have fuld fokus på din forretning.

Kontakt os hvis du ønsker en sikker og pålidelig databehandler.